Deweloper - EVAL Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Łódź

Idź do spisu treści

Menu główne:

Deweloper

OFERTA
    Zarządzanie nowymi apartamentowcami, dużymi osiedlami to wyzwanie dla firmy deweloperskiej oraz wielka statysfakcja. Starając się wyjść naprzeciw potrzebom firm deweloperskich proponujemy nawiązanie współpracy w   trudnym okresie powstawania Wspólnoty Mieszkaniowej lub też przekazywania zarządu osiedlem domków jednorodzinnych. Posiadamy wypracowane procedury pozwalające nam na zbudowanie dobrych relacji pomiędzy Deweloperem, a nabywcami lokali. Wiemy bowiem jak pozytywne opinie mieszkańców wpływają na markę firm deweloperskich. Opinia w przyszłości przekłada się na szybszą sprzedaż lokali  i realizację kolejnych projektów.
  Nasze działania skupiamy głównie na zapewnieniu  i zbudowaniu, jak najlepszych relacji Dewelopera i nowych mieszkańców. Pomagamy również Deweloperowi przy końcowym etapie budowy poprzez organizowanie  m.in. wywozu odpadów budowlanych, zapewnienie utrzymania czystości i porządku. 
         W ramach współpracy z Deweloperem proponujemy:

• Analizę kosztów utrzymania i eksploatacji części wspólnej nieruchomości przy uwzględnieniu stanu prawnego dotyczącego części przekazanych do wyłącznego korzystania przez Właścicieli lokali lub domów;
• Przygotowanie projektów uchwał dotyczących eksploatacji części wspólnych nieruchomości takich jak: parkingi, ochrona nieruchomości, tereny zielone;
• Przygotowanie planu gospodarczego dla Wspólnoty Mieszkaniowej i osiedla domków wraz z wynikającymi z niego zaliczkami;
• Ustalenie sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz pozostałych kosztów rozliczanych wspólnie;
• Współpraca z Deweloperem przy przekazywaniu lokali, domów oraz przejęcie wszelkich zobowiązań dotyczących części wspólnych nieruchomości;
• Przejrzysta obsługa finansowo – księgowa nieruchomości;
• Przygotowanie pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej lub Właścicieli domów wraz z niezbędnymi uchwałami;
• Uzyskanie dla Wspólnoty Mieszkaniowej numeru statystycznego Regon;
• Wystąpienie ze zgłoszeniem do właściwego Urzędu Skarbowego o Numer Identyfikacji Podatkowej NIP;
• Otworzenie bezpłatnego rachunku bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej;
• Podpisywanie i renegocjowanie dotychczasowych umów z firmami dostarczającymi do nieruchomości energię elektryczną, ciepłą wodę użytkową, centralne ogrzewanie, paliwo gazowe, dostawę wody i odbiór ścieków oraz świadczącymi inne usługi dla nieruchomości;
• Ubezpieczenie nieruchomości i części wspólnych np. na osiedlach domków jednorodzinnych;
• Nadzór nad firmami świadczącymi usługi serwisowe w celu zapewnienia bieżącej konserwacji instalacji obiektów  budowlanych, budynków, budowli
i urządzeń wyposażenia technicznego oraz zapewnienia utrzymania instalacji technicznych w ciągłej sprawności;
• Nadzór nad realizacją świadczeń gwarancyjnych kontrahentów;
• Przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przekazania zarządu osiedlem domków jednorodzinnych;
• Zarządzanie osiedlem domków jednorodzinnych;
  
    W ramach współpracy oferujemy również pomoc w sprzedaży mieszkań poprzez:
-  prezentowanie materiałów reklamowych sprzedawanych mieszkań dostarczonych przez Dewelopera oraz umieszczenie ich w siedzibie naszej firmy;
-  prezentacja lokali do sprzedaży;
-  współpraca z firmami zajmującymi się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego