Księgowość dla Wspólnot - EVAL Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Łódź

Idź do spisu treści

Menu główne:

Księgowość dla Wspólnot

OFERTA

Obsługa finansowo-księgowa Wspólnoty Mieszkaniowej obejmuje:

- prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną
- sporządzanie stosownych sprawozdań finansowych
- dokonywanie płatności na rzecz usługodawców
- przygotowywanie planów rocznych dla Wspólnot
- przygotowywanie rozliczeń planów rocznych
- przygotowywanie stosownych naliczeń zgodnie z podjętymi uchwałami w tym zakresie
- dokonywanie rozliczeń mediów: zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania na podstawie wskazań z podliczników
- przyznawanie każdemu właścicielowi lokalu indywidualnego loginu i hasła umożliwiającego korzystanie z e-kartoteki
- obsługa rachunku bankowego Wspólnoty w tym dokonywanie płatności i przygotowywanie przelewów do autoryzacji
- przygotowywanie zestawień obrotów i sald księgowych na podstawie wyciągów bankowych odzwierciedlających stan finansowy Wspólnoty
- miesięczne informacje dla Zarządu Wspólnoty o poniesionych kosztach utrzymania i dochodach Wspólnoty
windykacja należności

         Jeśli zdecydowali Państwo, że Wasza Wspólnota Mieszkaniowa będzie samodzielnie zarządzać nieruchomością to potrzebujecie solidnego, rzetelnego biura, które poprowadzi skomplikowaną księgowość Waszej wspólnoty. Gwarantujemy prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego