Zarządzanie i Administrowanie nieruchomościami komercyjnymi - EVAL Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Łódź

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zarządzanie i Administrowanie nieruchomościami komercyjnymi

OFERTA
 
  Istotą nieruchomości komercyjnych niezależnie od realizowanych w niej funkcji jest generowanie zysków dla Właściciela. Nasze działania skupiamy na maksymalizacji zysków oraz optymalizacji ponoszonych kosztów. 

  W porozumieniu z Właścicielem przygotowujemy odpowiednią strategię dla nieruchomości, a następnie wdrażamy ją i realizujemy na bieżąco. Dążymy do celu, jaki postawił sobie Właściciel inwestując w nieruchomość  wykorzystując przy tym posiadaną wiedzę oraz najnowsze dostępne w tym zakresie rozwiązania, to jest naszym priorytetem. 

     Oferujemy pełen zakres usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi bez względu na potrzeby  oraz klasę obiektu.

      Na bieżąco informujemy Właściciela o zaistniałych faktach i stanie nieruchomości.
Proponowany zakres usług zarządzania nieruchomością komercyjną obejmuje:
 • Reprezentacja Właściciela na zewnątrz oraz przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • Prowadzenie wykazu lokali i najemców oraz ich aktualizacja;
 • Zawieranie, renegocjowanie i rozwiązywanie umów z najemcami lokali;
 • Zapewnienie dostawy mediów do nieruchomości;
 • Zawieranie, renegocjowanie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów, kontrahentami;
 • Dbanie o należyty stan czystości i porządku;
 • Nadzór nad jakością i przebiegiem świadczonych usług przez firmy zewnętrzne;
 • Nadzór i kontrola nad służbami serwisowymi w celu zapewnienia bieżącej konserwacji instalacji obiektów budowlanych, budynków, budowli i urządzeń wyposażenia technicznego;
 • Obsługa nieruchomości pod względem finansowym;
 • Wystawianie faktur dla najemców dotyczących najmu oraz kosztów mediów;
 • Przeprowadzanie bieżących kontroli oraz przeglądów technicznych;
 • Windykacja należności od najemców;
 • Analiza i optymalizacja kosztów związanych z funkcjonowaniem nieruchomości;
 • Prognozowanie stanu komercjalizacji budynku – rekomercjalizacji;
 • Przygotowywanie i realizacja budżetu nieruchomości w porozumieniu z Właścicielem;
 • Minimalizowanie kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości;
 • Pozyskiwanie dodatkowych źródeł przychodów z nieruchomości;
 • Przygotowywanie w porozumieniu z Właścicielem planu remontów oraz ich realizacja;

Współpraca z naszą Firmą zapewnia Właścicielowi nieruchomości:
 • Profesjonalną obsługę najemców;
 • Nieskrępowaną pracę najemców oraz komfort i bezpieczeństwo;
 • Rozwiązania dostosowane do specyfikacji nieruchomości oraz prowadzonej w niej działalności;
 • Kontrolę nad ponoszonymi kosztami związanymi z eksploatacją nieruchomości;
 • Zadowolenie najemców i Właściciela nieruchomości;
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego