Właściciele lokalów

Obsługa najmu

Jesteś właścicielem mieszkania, domu lub lokalu użytkowego przeznaczonego na wynajem, nie masz czasu na dopilnowanie wszystkich spraw z tym związanych. Powierz nam obsługę. Zajmiemy się kompleksowo nieruchomością tak aby przynosiła jak największe zyski przy optymalizacji kosztów.    

W ramach usługi obsługi najmu powierzonym przez Właściciela lokalem mieszkalnym zajmiemy się wszystkimi sprawami związanymi z najmem. Obsługa najmu polega na wykonywaniu wszystkich czynności związanych z wynajęciem nieruchomości oraz kontrolą nad przebiegiem najmu.

W ramach obsługi najmu proponujemy:

 • Znalezienie najemcy;
 • Przygotowanie nieruchomości do oddania w najem oraz przekazanie najemcy;
 • Podpisanie umowy najmu w imieniu Właściciela nieruchomości;
 • Dbanie o należyty stan nieruchomości w trakcie trwania umowy najmu;
 • Obsługę rozliczeń finansowych pomiędzy najemcą, Właścicielem, Wspólnotą Mieszkaniową, Spółdzielnią Mieszkaniową, dostawcami mediów, Urzędem Skarbowym;
 • Obsługę nieruchomości w zakresie drobnych napraw i konserwacji;
 • Organizowanie prac remontowych np. odświeżania mieszkań w trakcie przerw w najmie;
 • Przygotowywanie raz na kwartał zestawienia wpływów i wydatków związanych z obsługą najmu; 

Usługę świadczymy na podstawie umowy oraz pełnomocnictwa od Właściciela do wykonywania czynności zawartych w umowie. Wynagrodzenie dla naszej Firmy obliczane jest procentowo od środków przekazywanych od najemcy. 

 

Korzyści z przekazania nieruchomości do obsługi najmu:

 • Oszczędność czasu potrzebnego do znalezienia najemcy i obsługi najmu;
 • Kontrola nad płatnościami;
 • Gromadzenia dokumentacji finansowej w jednym miejscu;
 • Comiesięczne przelewy po uregulowaniu wszelkich rachunków i płatności publiczno-prawnych;
 • Faktura VAT za usługi;