Specjalizujemy się w kompleksowym zarządzania i administrowaniu nieruchomościami. Obsługę nieruchomości świadczymy na terenie Łodzi. Fundamentem naszej działalności jest wysoki poziom świadczonych usług, profesjonalizm, wieloletnie doświadczenie, skuteczne działanie oraz nieustanne podwyższanie standardu usług. Skupiamy się na optymalizacji kosztów utrzymania nieruchomości, pełnym zadowoleniu Właścicieli i mieszkańców oraz podwyższaniu wartości rynkowej nieruchomości. Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za zarządzanie nieruchomością są licencjonowanymi zarządcami nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem.  Współpraca ze sprawdzonymi firmami zewnętrznymi wykonującymi usługi w branży nieruchomości  pozwala nam zapewnić wysoki standard oraz korzystne warunki na świadczone przez nie usługi. 

 Usługę zarządzania i administrowania kierujemy przede wszystkim do: Wspólnot Mieszkaniowych, Deweloperów, Nieruchomości prywatnych, Właścicieli lokali indywidualnych

 

Nasza oferta

Wspólnoty mieszkaniowe
Deweloperzy
Nieruchomości prywatne
Właściciele lokalów
Księgowość dla wspólnot

Stawiamy na nowoczesność – wszelką dokumentację Właściciele otrzymują na e-maila. Dzięki nowoczesnemu programowi finansowo – księgowemu uzyskują dostęp do e-kartoteki, w której sprawdzą saldo, dane dotyczące lokalu, dostęp do dokumentów Wspólnoty.

Stawiamy na: indywidualność – każdą nieruchomość traktujemy indywidualnie, zaś z Właścicielami spotykamy się przez cały rok i na bieżąco realizujemy wszelkie zgłoszenia.

Stawiamy na bezpieczeństwo – wyprowadzamy nieruchomości z zaległości dzięki sprawnej obsłudze windykacji.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • obsługę administracyjną – obsługa nieruchomości uwzględniająca indywidualne potrzeby Właścicieli, ofertę dopasowywyujemy do potrzeb i oczekiwań klienta;
  • obsługę księgową – przejrzyste prowadzenie księgowości dzięki nowoczesnemu programowi finansowo – księgowemu;
  • obsługę techniczną – współpraca z wyspecjalizowanymi firmami zewnętrznymi pozwala nam na zlecanie wykonywania napraw, konserwacji, remontów na wysokim poziomie oraz na korzystnych warunkach finansowych; Pogotowie techniczne 24 h na dobę. 
  • obsługę prawną – doradztwo dla obsługiwanych przez Firmę nieruchomości oraz pomoc współpracującej z nami firmy adwokackiej;
  • pogotowie techniczne – całodobowa pomoc techniczna dla Właścicieli;

Naszymi atutami są profesjonalizm, wieloletnie doświadczenie oraz szybkie działanie. Jesteśmy przekonani, że wykonywana przez naszą firmę obsługa nieruchomości wyróżnia się pełnym zaangażowaniem, nowoczesnym podejściem, wysokim standardem świadczonych usług, a przede wszystkim zadowoleniem mieszkańców administrowanych przez nas nieruchomości. Wybierając naszą firmę zyskujecie Zarządcę, który jest rzecznikiem Waszych praw i interesów. Obdarzając naszą firmę zaufaniem właściciele nieruchomości mają pewność, że obsługa administracyjna, księgowa, techniczna i prawna prowadzone będą bez zastrzeżeń. 


We współpracy z Właścicielami, Zarządami Wspólnot dokonujemy przejęcia nieruchomości od poprzedniej firmy administrującej.    Firma nasza posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaną działalnością. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.