E-kartoteka

W celu zapewnienie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy Zarządcą, a Właścicielami lokali udostępniamy Państwu e-kartotekę.   
Po wpisaniu indywidualnie nadanego loginu i hasła uzyskacie Państwo dostęp m.in. do:

  • salda,
  • wysokości opłat,
  • rozliczeń mediów,
  • dokumentów Wspólnoty.


Logowanie do e-kartoteki