Deweloperzy

Zarządzanie nowymi apartamentowcami, dużymi osiedlami to wyzwanie dla firmy deweloperskiej oraz wielka satysfakcja. Starając się wyjść naprzeciw potrzebom firm deweloperskich proponujemy nawiązanie współpracy w   trudnym okresie powstawania Wspólnoty Mieszkaniowej. Posiadamy wypracowane procedury pozwalające nam na zbudowanie dobrych relacji pomiędzy Deweloperem, a nabywcami lokali. Wiemy bowiem jak pozytywne opinie mieszkańców wpływają na markę firm deweloperskich. Opinia w przyszłości przekłada się na szybszą sprzedaż lokali  i realizację kolejnych projektów.  Nasze działania skupiamy głównie na zapewnieniu  i zbudowaniu, jak najlepszych relacji Dewelopera i nowych mieszkańców. Pomagamy również Deweloperowi przy końcowym etapie budowy poprzez organizowanie  m.in. wywozu odpadów budowlanych, zapewnienie utrzymania czystości i porządku.     

   W ramach współpracy z Deweloperem proponujemy:

 • Analizę kosztów utrzymania i eksploatacji części wspólnej nieruchomości przy uwzględnieniu stanu prawnego dotyczącego części przekazanych do wyłącznego korzystania przez Właścicieli lokali lub domów;
 • Przygotowanie projektów uchwał dotyczących eksploatacji części wspólnych nieruchomości takich jak: parkingi, ochrona nieruchomości, tereny zielone;
 • Przygotowanie planu gospodarczego dla Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z wynikającymi z niego zaliczkami;
 • Ustalenie sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz pozostałych kosztów rozliczanych wspólnie;
 • Przejrzysta obsługa finansowo – księgowa nieruchomości;
 • Przygotowanie pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z niezbędnymi uchwałami;
 • Uzyskanie dla Wspólnoty Mieszkaniowej numeru statystycznego Regon;
 • Wystąpienie ze zgłoszeniem do właściwego Urzędu Skarbowego o Numer Identyfikacji Podatkowej NIP;
 • Otworzenie rachunku bankowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • Podpisywanie i renegocjowanie dotychczasowych umów z firmami dostarczającymi do nieruchomości energię elektryczną, ciepłą wodę użytkową, centralne ogrzewanie, paliwo gazowe, dostawę wody i odbiór ścieków oraz świadczącymi inne usługi dla nieruchomości;
 • Ubezpieczenie nieruchomości i części wspólnych;
 • Nadzór nad firmami świadczącymi usługi serwisowe w celu zapewnienia bieżącej konserwacji instalacji obiektów  budowlanych, budynków, budowli
  i urządzeń wyposażenia technicznego oraz zapewnienia utrzymania instalacji technicznych w ciągłej sprawności;
 • Nadzór nad realizacją świadczeń gwarancyjnych kontrahentów;